St. Anna Logo

Ananz werkt samen met andere organisaties (zoals GGzE, thuiszorg, andere verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartsen) in het zorgprogramma dementie. Dit programma heeft als doel om de cliënt met dementie zo lang en zo optimaal mogelijk thuis te laten wonen.

De huisarts of geriater kan bij beginnende dementie of een vermoeden van dementie een aanvraag indienen voor ondersteuning door een zorgtrajectbegeleider (ZTB’er). Deze begeleidt de cliënt en mantelzorgers intensief tijdens het zorgtraject thuis. De zorgtrajectbegeleider is ook de vraagbaak bij de zoektocht naar informatie en hulp. 

In Team Geldrop werken de volgende Zorgtrajectbegeleiders:

  • Gerry Schellekens (Ananz): 06-21969279 
  • Tamar Franken (Ananz): 06-13373687 
  • Susan van de Ven (Ananz): 06-21513552 
  • Ine Delahay (Zuidzorg): 06-52444453
  • Liesbet Machielsen (Zuidzorg): 06-21115003

Geldrop heeft een ZTB-team waarin drie medewerkers van Ananz werken en twee medewerkers van Zuidzorg. De zorgtrajectbegeleiders werken organisatie-overstijgend. Het maakt voor de zorg thuis niet uit welke ZTB er bij u thuis komt.