St. Anna Logo

Voor de zorgverlening en het wonen in verzorgings- en verpleeghuizen betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. U kunt dit aanvragen bij het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK-BZ), die deze tegemoetkoming vaststelt en verrekent. Dit gebeurt volgens de richtlijnen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

Inkomensafhankelijke bijdrage

Wanneer u thuis of in een aanleunwoning woont en zorg van Anna Ouderenzorg ontvangt, moet u in sommige gevallen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen, na het ontvangen van de zorg. Dit gebeurt eveneens via het CAK-BZ. Kijkt u op www.cak-bz.nl voor meer informatie. De medewerkers zijn te bereiken op werkdagen via telefoonnummer 0800 - 00 87 (voor zorg met verblijf) en op 0800 - 19 25 (voor zorg zonder verblijf en WMO). Beide nummers belt u gratis.

 

Tarieven voor cliënten van onze woonzorgcentra

Cliënten die in één van onze woonzorgcentra wonen, kunnen gebruik maken van verschillende aanvullende diensten. Hieraan zijn soms kosten verbonden.

> Kosten aanvullende diensten Anna Ouderenzorg 2023

 

Tarieven voor eerstelijns paramedische zorg

Wij bieden een aantal zorgdiensten die worden vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan eerstelijns paramedische zorg. Als u deze zorg wilt ontvangen, is het van belang zelf vooraf goed uw verzekeringspolis na te kijken om te zien of uw verzekering onze zorg dekt. Als dit niet het geval is, moet u de kosten voor de zorg zelf betalen. Wij sturen onze rekening dan rechtstreeks naar u toe. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, moet u (mogelijk) een deel van de kosten zelf betalen. Wij brengen dan een zogenaamd passantentarief in rekening aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar.

> Passantentarieven eerstelijns paramedische zorg 2024

> Passantentarieven eerstelijns paramedische zorg 2023

 

Tarieven voor geriatrische revalidatiezorg

In het Centrum voor herstel en revalidatie bieden wij geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De kosten hiervoor worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij zijn wettelijk verplicht deze te publiceren.

> Tarieven geriatrische revalidatiezorg 2024

> Tarieven geriatrische revalidatiezorg 2023

 

Tarieven voor eerstelijnsverblijf

> Passantentarieven eerstelijnsverblijf 2024

> Passantentarieven eerstelijnsverblijf 2023

Tarieven voor geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen

> Passsantentarieven geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen 2024