Onze medewerkers spannen zich dagelijks in, u optimale zorg te verlenen. Desondanks kunt u hierover niet helemaal tevreden zijn. We hopen dat u op dat moment uw ongenoegen of wensen naar voren brengt en er niet mee blijft rondlopen. Uw klacht is voor ons immers een middel om onze zorg- en dienstverlening met een andere bril te bekijken en zo mogelijk te verbeteren. Wij streven ernaar klachten naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast willen we van klachten leren om in de toekomst onvrede te voorkomen.

Gelukkig kunnen we de meeste problemen in goed onderling overleg bevredigend oplossen. Bespreekt u daarom in eerste instantie uw ongenoegen met de betrokken medewerker. U kunt ook contact opnemen met zijn of haar leidinggevende, de klachtenopvangfunctionaris of de directie. Als u vindt dat uw klacht door de betrokkene(n) niet bevredigend is afgehandeld, dan kunt u overwegen een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Ananz. Hierbij kan het gaan om een algemene klacht. In het verpleeghuis kan het ook gaan om een Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizenklacht (Bopz-klacht). U kunt deze klacht zelf indienen of laten indienen door degene, die namens u optreedt.

Onafhankelijke klachtencommissie

Ananz heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt formele klachten volgens de ‘Klachtenregeling voor cliënten van Ananz’. De klachtencommissie behandelt alleen klachten waartoe zij bevoegd is. Is dit niet het geval, dan verwijst de commissie u door naar een bevoegde instantie. De klachtencommissie stuurt u, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht, een ontvangstbevestiging en een verdere toelichting over de vervolgprocedure.

Op basis van de behandeling komt de klachtencommissie tot een schriftelijk, beargumenteerd oordeel over de gegrondheid van uw klacht. Dit oordeel richt ze tot zowel de klager als de aangeklaagde(n). De directie krijgt een afschrift, net als diegenen die door de klachtencommissie zijn gehoord. Vervolgens zal de directie de klager en de klachtencommissie schriftelijk meedelen of zij, naar aanleiding van dat oordeel, maatregelen zal (laten) nemen en zo ja welke.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de klachtenbehandeling bij Ananz vindt u in de ‘Klachtenregeling voor cliënten van Ananz’. Deze is gebaseerd op het model klachtenregeling van ActiZ en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Hiermee voldoen we aan de wet- en regelgeving rond klachten: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz). In de klachtenregeling van Ananz staan de werkwijze bij klachten en de werkwijze van de klachtencommissie uitgebreid beschreven. De klachtenregeling is verkrijgbaar via het directiesecretariaat van Ananz, telefoonnummer 088 - 567 77 20.

Geschillencommissie

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, dan kunt u met deze klacht naar de geschillencommissie gaan. Een geschil moet u binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig maken. Aan de behandeling van een geschil bij de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

 

>> U leest deze informatie ook in onze folder.

Ananz

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.