St. Anna Logo

Intakeproces en begeleiding van cliënten met een Wlz-indicatie

Cliënten die van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een passende indicatie wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) hebben ontvangen met voorkeur voor Anna Ouderenzorg, ontvangen hiervan van ons een ontvangstbevestiging en worden ingeschreven op onze wachtlijst. Vervolgens neemt onze zorgconsulent contact op met de cliënt of diens contactpersoon en plant een kennismaking. Dat kan bij u thuis zijn en/of via een bezoek aan de gewenste locatie.

Tijdens de kennismaking krijgt u informatie over onder meer de wachtlijstprocedure, het zorgarrangement en het zorgdossier, de mogelijkheid tot het afnemen van extra zorg en diensten van Anna Ouderenzorg, de wettelijke regels, de klachtenregeling en de algemene voorwaarden. Ook krijgt u meer informatie over onze werkwijze.

Minimaal eens per 3 maanden heeft de zorgconsulent contact met u of uw contactpersoon om de situatie thuis in relatie tot de wachtlijst te bespreken. Wanneer de opname meer in zicht komt en als er een plaats vrij komt, neemt de zorgconsulent contact op, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de opname.

De afdeling waar u gaat wonen, neemt contact met u of uw vertegenwoordiger op voor een opnamegesprek en plant de opname.