St. Anna Logo

Ouderen die zich aangesproken voelen door de professionele, persoonlijke en positieve zorg van Anna Ouderenzorg kunnen een aanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt op welke zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft. Wanneer ouderen een voorkeur voor één van onze woonzorgcentra hebben, neemt een cliëntadviseur contact met hen op als de indicatie bij ons binnen is.

Het CIZ kunt u bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Inwoners gemeente Geldrop-Mierlo:   
Postcode 5660-5667        telefoonnummer: 088 - 789 15 60     
Postcode 5730-5731        telefoonnummer: 088 - 789 16 50   
    
Inwoners gemeente Heeze-Leende   
Postcode 5590-5595        telefoonnummer: 088 - 789 15 60   
Postcode 6029-6029        telefoonnummer: 088 - 789 16 50   

Anna Ouderenzorg voorziet in een kamer voor crisissituaties.

Indien thuis een crisissituatie ontstaat in de zorg voor een dementerende, dan heeft Anna Ouderenzorg hiervoor een opvangkamer beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze crisisopvang (deze kan maximaal twee weken duren), is aanmelding via de GGzE noodzakelijk. Uw huisarts kent deze procedure.

In deze brochure van het CIZ kunt u lezen op welke producten en diensten u recht heeft als cliënt van een Wlz-instelling.

Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met ons Transmuraal Team, zij ondersteunen en begeleiden u graag. U kunt hen bereiken via 040 – 286 48 18 of transmuraalteam@st-anna.nl