Veelgestelde vragen

Akert is inmiddels 37 jaar, op onderdelen zelfs al 55 jaar oud. De technische staat is op orde, maar het wooncomfort is niet meer van deze tijd.

Ananz wil de beste zorg leveren in een woonomgeving die voldoet aan de huidige eisen.

Daarom gaan we op het terrein aan het Grote Bos een nieuw woonzorgcentrum bouwen. Een gebouw waar we de sfeer van Akert zoveel mogelijk bewaren, maar dat wel aan alle moderne eisen voldoet.

Op het terrein Grote Bos liggen ook onze woonzorgcentra Berk, Heuvel en hospice Het Baken. Dus daarom kan er gebruik gemaakt worden van gezamenlijke faciliteiten. Bovendien ligt het nieuwe gebouw in een mooie groene omgeving. 

Zo’n groot bouwproject vereist voorbereidingstijd en natuurlijk bouwtijd.

In maart 2021 is de stuurgroep akkoord gegaan met de ontwerp van het gebouw. We weten nu op hoofdlijnen hoe het er van buiten en binnen uit gaat zien. 

Helaas hebben we vertraging opgelopen in de voorbereidingsfase. Dat betekent dat we in de zomer van 2023 kunnen verhuizen.

De bouw vindt plaats in 2022. 

In de tussentijd houden we u uiteraard op de hoogte.

 

Drie jaar geleden was het de bedoeling om de huidige Akert te slopen en daar een nieuwe Akert te bouwen.

Na uitgebreid onderzoek is duidelijk geworden dat het bouwen in eigen beheer op onze locatie aan het Grote Bos (financieel) het meest haalbaar is.

Bovendien hoeven bewoners dan maar 1x te verhuizen.

Het nieuwe gebouw krijgt ook een nieuwe eigen naam. De naam Akert is immers zo verbonden met het huidige gebouw in de gelijknamige wijk. In 2021 organiseren we hiervoor een prijsvraag. Meer informatie vindt u op de website

We hebben een projectorganisatie ingericht die bestaat uit: 

  • Stuurgroep 
  • Kernteam Akert
  • Bouwmanagement team
  • Klankbordgroep 

Het is heel belangrijk dat bewoners, vertegenwoordigers van cliënten/bewoners en medewerkers goed bij de nieuwbouw betrokken worden. Zij (of hun naaste) gaan daar immers wonen en werken.
Daarom zitten zij in de klankbordgroep en denken mee over het ontwerp.   

Er komen 84 appartementen. Dat zijn er 3 meer dan bij de huidige Akert. 

De appartementen zijn 'inwisselbaar', dat wil zeggen dat alle appartementen hetzelfde zijn en geschikt zijn voor zowel mensen met een lichamelijke beperking als ook voor mensen met dementie.