Veelgestelde vragen Coronavirus

Hieronder vindt u veelgestelde vragen omtrent het coronavirus en Ananz. Staat de informatie die u zoekt hier niet tussen? Bekijk dan de website van de Rijksoverheid.

Informatie voor bezoekers

 • Per dag zijn 4 bezoekers welkom. Plus eventueel 1 kind tot 13 jaar.
 • Draag tijdens uw bezoek altijd een mondkapje.
 • Bezoekers zijn welkom in de kamer of het appartement van de bewoners. 1,5 afstand houden is verlicht. In de kamer of het appartement is afstand houden niet mogelijk, daarom zijn er maximaal 4 bezoekers per dag welkom. 

Uitzondering op het dragen van een mondkapje en de 1,5 meter afstand-regeling

U hoeft geen mondkapje te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden op de kamer of het appartement van de bewoner, als het gaat om het volgende: 

 • u bent op bezoek op een locatie waar 80% van de bewoners volledig is gevaccineerd (dat zijn 2 prikken, plus 1 week na de laatste vaccinatie) Uitzonderingen zijn: CHR en hospice.  
 • de bewoner zelf volledig is gevaccineerd
 • de bezoeker is ook volledig gevaccineerd

 

Naar buiten

 • Samen mogen 4 personen samen zijn. Dit is inclusief de bewoner. 

Kom aub niet op bezoek als: 

 • u klachten heeft.
 • u positief getest bent, en in de periode tussen het testen en de uitslag van de test.

Bij Ananz hebben we afgesproken dat iedereen op 1,5 m afstand blijft en een chirurgisch mondneusmasker draagt. Dat zou voldoende bescherming moeten bieden. Mocht u zich daar niet aan hebben gehouden (of niet aan hebben kunnen houden), dan is het wel raadzaam om in quarantaine te gaan voor de periode van 10 dagen. 

Bij Ananz houden we ons in principe aan de landelijke richtlijnen.

Voor bezoekers gelden de volgende richtlijnen:

 • Draag een mondkapje dat bij binnenkomst voor u klaar ligt. 
 • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
 • Per dag zijn 4 bezoekers welkom. Plus eventueel 1 kind jonger dan 13 jaar.  
 • Houd altijd 1,5 meter afstand. 
 • Bezoekers zijn welkom op de kamer of het appartement van de bewoner. Daar is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk. Daarom geldt bij Ananz 4 bezoekers per dag
 • Bewoner en bezoeker mogen samen naar buiten. Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn (inclusief bewoner) 
 • Behoren bezoekers tot 1 huishouden, dan hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Bezoekers zijn niet welkom als zij last hebben van klachten. Blijf ook thuis als u positief getest bent, en in de periode tussen het testen en de uitslag van de test.

 

En houd u zich alstublieft ook aan de algemene maatregelen:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies of hoest altijd in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. En gooi deze direct na gebruik weg.
 • Schud geen handen.
 • Laat u vaccineren. 

 

 

Buiten mogen 4 personen tegelijkertijd samen zijn. Gaat een bewoner mee op bezoek? Dan gelden ook daar de landelijke richtlijnen: 4 bezoekers zijn welkom. Ons verzoek is om altijd 1,5 meter afstand te houden. En degenen met wie bewoners samen zijn, mogen echt geen klachten hebben. 

We doen er alles aan om de kans op besmetting te verkleinen. Bij Ananz ligt daarom een chirurgisch mondneusmasker voor u klaar. Draag dit mondmasker tijdens u bezoek.   

Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht. Dit hebben wij opgenomen in onze huisregels.

 • de gasterij is open van half 9 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds voor iedereen die iets bij de gasterij nuttigt.
 • Reserveren is verplicht. Dit kan vooraf of ter plekke.
 • Op het terras en binnen is plaats voor maximaal 50 personen.
 • Het blijft verplicht om 1,5 meter afstand te houden. 
 • Per tafel mogen maximaal 4 personen zitten. Kinderen jonger dan 13 jaar zijn uitgezonderd van deze regel. Behoort u tot 1 huishouden, dan hoeft u ook geen 1,5 meter afstand te houden.

Bij de gasterij vindt u een poster met een overzicht van alle voorwaarden.

De Vlinderhof bij Akert heeft een gelegenheid om buiten te zitten, maar dat zien we als de buitenruimte voor onze bewoners. Het is geen officieel terras. Gaat u buiten zitten dan gelden dezelfde bezoekregels als voor buiten: 4 bezoekers per dag zijn toegestaan en houd altijd 1,5 meter afstand. 

De groepsactiviteiten binnen gaan door. Bewoners zitten en houden 1,5 meter afstand.

De groepsactiviteiten buiten mogen met maximaal 4 personen plaatsvinden: inclusief bewoners.

Voor vragen over uw naaste kunt u contact opnemen met de EVV’ers, zorgcoördinator van de afdeling of de teamleider van de locatie.

Ja, u draagt tijdens uw bezoek altijd een chirurgisch mondkapje dat voor u klaar ligt. U houdt ook altijd 1,5 meter afstand. 

Uitzondering 

U hoeft geen mondkapje te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden op de kamer of het appartement van de bewoner, als het gaat om het volgende: 

 • u bent op bezoek op een locatie waar 80% van de bewoners volledig is gevaccineerd (dat zijn 2 prikken, plus 1 week na de laatste vaccinatie) Dat geldt voor de afdelingen op Akert, Heuvel, Berk en Nicasius. Deze regel telt niet voor de CHR en het hospice.
 • de bewoner zelf is volledig gevaccineerd
 • de bezoeker is ook volledig gevaccineerd

Algemene vragen

Alle medewerkers en vrijwilligers van Ananz dragen een chirurgisch mondneusmasker. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke richtlijnen van het RIVM en Verenso, de landelijke vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Op die manier proberen we de kans op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te verkleinen.

Wij doen er alles aan om de leefomgeving van onze bewoners veilig te houden en volgen daarom de richtlijnen die zijn opgesteld door RIVM en Verenso. Is er sprake van een besmetting bij een bewoner, dan gebruiken wij de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneusmaskers, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM. Daarnaast proberen we ook bij Ananz de 1,5 meter afstand in acht te nemen waar en wanneer dat maar kan. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen.

Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de eerste contactpersoon/mantelzorger. We informeren de bewoner en de familie. De besmette bewoner gaat in isolatie op de kamer of in het appartement. Daar wordt de bewoner door de medewerkers van Ananz verzorgd. De medewerkers dragen persoonlijke beschermingsmiddelen om zelf niet besmet te raken: schort, handschoenen, spatbril, mondneusmasker. Deze zijn voorgeschreven door het RIVM. Ook houden de medewerkers zich aan alle richtlijnen die zijn vastgelegd in het coronaprotocol van Ananz.

Bij een (verdenking van een) besmetting wordt direct contact opgenomen met de mantelzorger. Ook voor bewoners met dementie geldt dat ze zoveel mogelijk in isolatie blijven, in hun eigen kamer of appartement. Is dit niet mogelijk, dan wordt in eerste instantie gekeken of er plaats is op een cohortafdeling van een ander verpleeghuis. Regionaal zijn er afspraken gemaakt: een aantal verpleeghuizen heeft cohortafdelingen ingericht waar besmette bewoners met dementie worden verzorgd. Is er geen plaats binnen een cohortafdeling van een ander verpleeghuis, dan wordt een gedeelte van een afdeling afgeschermd.

Het is niet mogelijk om hier een pasklaar antwoord op te geven. Dat hangt van de situatie af. Het kan zijn dat er veranderingen zijn in de bezoekregeling. Houd het liveblog in de gaten.

Bewoners worden alleen getest als ze klachten hebben die passen bij een coronabesmetting: verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts. In de tijd tussen het testen en de uitslag blijft de bewoner in isolatie op de kamer of in het appartement. In voorkomende gevallen kunnen bewoners ook getest worden als ze geen klachten hebben.

Een cohortafdeling is een afgeschermd gedeelte binnen een locatie, waar besmette bewoners verzorgd worden.

Als er veel besmettingen zijn op een afdeling, kan het besluit worden genomen om de afdeling in te richten als een cohort. Dat wil zeggen dat (een deel van) de afdeling afgesloten wordt en dat specifieke maatregelen genomen worden om bewoners goed te kunnen verzorgen, medewerkers voldoende te beschermen en verspreiding naar andere afdelingen te voorkomen.

In deze coronatijd heeft de St. Anna Zorggroep een crisisstructuur ingericht. Ananz is onderdeel van de Zorggroep. Het centrale beleidsteam neemt beleidsmatige beslissingen, zorggroep-breed. Ananz heeft een eigen crisisteam dat met name de operationele beslissingen neemt. De voorzitter van dit crisisteam zit ook in het crisisteam van de Zorggroep.

Het crisisteam van Ananz bestaat uit zorgmanagers, de medisch manager, de manager facilitaire zaken en de deskundige infectiepreventie.

Ananz communiceert zoveel mogelijk persoonlijk met de bewoners. En als er sprake is van bewoners met dementie, dan wordt er gecommuniceerd met de eerste contactpersoon/mantelzorger. De mantelzorger vormt de schakel tussen Ananz en de overige familieleden en vrienden.

Is er sprake van een besmetting van een bewoner, dan wordt eerst de mantelzorger gebeld. Vervolgens worden de medewerkers van de betreffende afdeling geïnformeerd. Daarna krijgen alle bewoners en/of mantelzorgers van de overige bewoners een brief die via de mail wordt verzonden. Daarin staat ook de informatie over bezoek. Vervolgens krijgen alle medewerkers van Ananz de informatie. Zijn er aanpassingen in de bezoekregeling, dan communiceren we dat via onze website en social media.

Als een medewerker last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten), benauwdheid, verhoging of koorts (>38°C), plotseling verlies van reuk en/of smaak, dan wordt de medewerker getest bij het St. Anna Ziekenhuis. De medewerker wacht thuis op de uitslag (meestal duurt dit 1 dag). Maar als de bedrijfsvoering in het gedrang komt, gaat de medewerker wel werken.

Medewerkers die positief zijn getest, en dus corona hebben, blijven thuis.