St. Anna Logo

Sinds 1 juni 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. Hieruit voortvloeiend, is elk zorgcentrum in Nederland verplicht een cliëntenraad in te stellen. Deze wet beoogt de positie van de cliënt/patiënt in de zorgsector te versterken. Bij Anna Ouderenzorg is de cliëntenraad een actief betrokken gesprekspartner voor de directie bij diverse beleidsonderwerpen.

Taken cliëntenraad

Iedere locatie heeft een eigen cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van deze locatie en wil een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening. Naast de drie locatiegebonden cliëntenraden, is er ook een centrale cliëntenraad. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, waarbij het welbevinden van de bewoners voorop staat.

Gemeenschappelijk belang

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, wél met de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de verschillende locaties van Anna Ouderenzorg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u terecht bij de heer H. Hermsen, voorzitter van de Centrale cliëntenraad Anna Ouderenzorg. De heer Hermsen is bereikbaar via 088 - 567 77 20 of ccr.ouderenzorg@st-anna.nl

 

Hieronder vindt u de contactgegevens van de lokale cliëntenraden.

Cliëntenraad Berkenheuvel

de heer M. van Leuken

clientenraad-berkenheuvel@st-anna.nl

088 - 567 77 00

 

Cliëntenraad Akert

   

de heer H. Hermsen

clientenraad-akert@st-anna.nl

088 - 567 77 00

 

Cliëntenraad Nicasius

clientenraad-nicasius@st-anna.nl

088 - 567 77 00

 

Jaarverslag