St. Anna Logo

In de organisatiestructuur van Anna Ouderenzorg staat de cliënt en zijn wensen centraal. Onze organisatiestructuur is zo ingericht dat we op een laagdrempelige en eenvoudige manier aan de wensen van onze cliënten kunnen voldoen.

Bekijk hier het organogram van Anna Ouderenzorg en hier het organogram van Anna Zorggroep.