St. Anna Logo

Bij Anna Ouderenzorg gaat het over: mensen. Oog hebben voor elkaar. Aandacht. Liefde. Vanuit het hart. Persoonsgerichte zorg is sinds 2016 een speerpunt voor Anna Ouderenzorg. Wij vinden het belangrijk dat elke cliënt zich bij ons thuis en welkom voelt en zichzelf mag zijn, áltijd, ook in de laatste levensfase. Cliënten krijgen de ruimte om hun eigen leven te leiden, waarbij eigen regie, keuzevrijheid, een eigen dagindeling en bewegingsvrijheid van groot belang zijn.

Oog voor elkaar, écht contact is dan ook de rode draad in het Koersplan 2019-2021. Dit plan is een vervolg op het Koersplan Anna Ouderenzorg 2016-2017. Bij het tot stand komen van dit vervolg heeft Anna Ouderenzorg de interne en externe ontwikkelingen onderzocht en dit vertaald naar mogelijke toekomstige betekenis voor onze cliënten, medewerkers, stakeholders en ons productenaanbod voor de cliënten.

De cliënt als mens is ook het vertrekpunt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (januari 2017). Dit past bij de koers die wij de afgelopen jaren hebben ingezet. Onze cliënten bepalen hoe de organisatie zo optimaal en liefdevol mogelijk kan bijdrage aan de kwaliteit van zijn of haar leven.

Benieuwd naar waar we samen naar toe willen?
Bekijk het Koersplan 2019-2021.