St. Anna Logo

Algemeen

Cliënten: 467 (cliënten in zorg peildatum eind 2019)

Medewerkers: in FTE: 409,2 (peildatum eind 2019)
Onderverdeling in FTE:

 • Directe zorgmedewerkers: 290,3 FTE
 • Behandelaren: 26,2 FTE
 • Indirecte zorgmedewerkers (bijv. facilitair, catering): 29,7 FTE
 • Administratie, staf en management: 36,2 FTE
 • Personeel niet in loondienst: 26,8 FTE

Vrijwilligers: 360

Heide

 • 84 plaatsen verpleeghuiszorg psychogeriatrie 
 • 14 plaatsen dagbesteding

 

Berk 

 • 76 plaatsen verpleeghuiszorg psychogeriatrie 
 • 14 plaatsen dagbesteding / dagbehandeling ouderen psychogeriatrie

 

Heuvel 

 • 25 plaatsen geriatrische revalidatiezorg
 • 60 plaatsen verpleeghuiszorg somatiek
 • 6 plaatsen palliatieve zorg (hospice)
 • 14 plaatsen dagbehandeling ouderen somatiek

 

Nicasius

 • 22 plaatsen verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg
 • 50 plaatsen verpleeghuiszorg psychogeriatrie 
 • 14 plaatsen dagbesteding ouderen somatiek en psychogeriatrie

 

Anna Ziekenhuis 

 • 10 plaatsen eerstelijns verblijf (hoog complex)