St. Anna Logo

Anna Ouderenzorg is een ANBI instelling: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat wil zeggen dat giften aan onze organisatie vrijgesteld zijn van belasting.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Anna Ouderenzorg is: 809188041.