Naar het nieuwsoverzicht

Orthopeed Thea Sijbesma treedt toe tot raad van bestuur

Per 1 oktober 2020 treedt orthopedisch chirurg dr. Thea Sijbesma deeltijd toe tot de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep in Geldrop / Eindhoven. Hiermee breidt het huidige bestuur tijdelijk uit van 2 naar 3 personen en is de bestuurlijke continuïteit op middellange termijn geborgd.

Al meer dan 20 jaar werkzaam binnen St. Anna Zorggroep

Dr. Thea Sijbesma is vanaf 1999 werkzaam binnen de St. Anna Zorggroep waar ze startte als orthopedisch chirurg binnen de ambitieuze vakgroep orthopedie. Sijbesma is een van de grondleggers van het regionale orthopedisch centrum van het St. Anna Ziekenhuis in samenwerking met TopSupport. Daarnaast was ze van 2000 tot 2006 bestuurslid van de medische staf van het ziekenhuis waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Van 2015 tot 2018 was ze bestuurslid van het MSB (Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf), van 2016 tot 2018 als voorzitter. Ook vervulde ze jaren de rol van medisch manager voor het cluster Heelkunde en sinds 2019 voor het cluster Sport en Bewegen van de zorggroep.

De gedrevenheid van een topsporter

Erik-Jan Borgmeijer, voorzitter raad van bestuur: “Mijn collega Marianne Acampo en ik verheugen ons op de toetreding van Thea Sijbesma in ons bestuurlijk team. Voor onze zorggroep staat de kwaliteit van zorg en de continue verbetering hiervan bovenaan de agenda. Dr. Sijbesma zal als medicus de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid verder invulling geven, daarnaast speelt ze een grote rol van betekenis in de algehele strategie van de St. Anna Zorggroep als netwerkorganisatie.” Dr. Thea Sijbesma: “Ik heb de gedrevenheid van een topsporter om steeds te willen verbeteren en te ontwikkelen (red. Sijbesma was succesvol triatleet en heeft diverse Nederlandse, Europese en wereldtitels). Daar krijg ik binnen dit bestuurlijk team volop ruimte voor, bijvoorbeeld op het gebied van leefstijlbevordering. Op dat terrein heeft onze zorggroep de komende jaren grote ambities die ik graag samen met specialisten, medewerkers en netwerkpartners verder vorm wil geven.”

Medicus als bestuurder

Gerrit A. Witzel, voorzitter raad van toezicht St. Anna Zorggroep: “Met de benoeming van dr. Sijbesma geven wij bestuurlijk talent uit de eigen organisatie de ruimte om te groeien. Met haar toetreding is ons bestuurlijk team compleet om verder vorm te geven aan onze ambities. Bovendien kan ze rekenen op een breed draagvlak binnen onze zorggroep en geven we met haar benoeming opnieuw invulling aan de traditie van onze zorggroep om altijd een medicus deel uit te laten maken van onze raad van bestuur. “We zien Thea Sijbesma binnen twee jaar een fulltime rol in onze raad van bestuur vervullen.” Naast haar rol als bestuurder blijft Thea Sijbesma de komende periode tevens actief als orthopedisch chirurg en medisch manager binnen de St. Anna Zorggroep.