Sinds 1 juni 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. Hieruit voortvloeiend, is elk zorgcentrum in Nederland verplicht een cliëntenraad in te stellen. Deze wet beoogt de positie van de cliënt/patiënt in de zorgsector te versterken. Bij Ananz is de cliëntenraad een actief betrokken gesprekspartner voor de directie bij diverse beleidsonderwerpen.

Taken cliëntenraad

Iedere locatie heeft een eigen cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van deze locatie en wil een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening. Naast de drie locatiegebonden cliëntenraden, is er ook een centrale cliëntenraad. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, waarbij het welbevinden van de bewoners voorop staat.

Gemeenschappelijk belang

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, wél met de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de verschillende locaties van Ananz.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u terecht bij:

Centrale cliëntenraad Ananz

De heer H. Hermsen (voorzitter)  088 - 567 77 20 of ccr-ananz@st-anna.nl

 

Hieronder vindt u de contactgegevens van de lokale cliëntenraden.

 

Cliëntenraad Berkenheuvel

de heer M. van Leuken

clientenraad-berkenheuvel@st-anna.nl

088 - 567 77 00

 

Cliëntenraad Akert

   

de heer H. Hermsen

clientenraad-akert@st-anna.nl

088 - 567 77 00

 

Cliëntenraad Nicasius

mevrouw M. van Breugel-Smolders

clientenraad-nicasius@st-anna.nl

088 - 567 77 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananz

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.