St. Anna Logo
Hier vindt u het meerjarenbeleidsplan en de jaarverslagen van de St. Anna Zorggroep.

Meerjarenbeleidsplan 2019-2022

Het meerjarenbeleidsplan van de St. Anna Zorggroep is nu beschikbaar als interactief document. Een boom speelt hierin de hoofdrol. Dit beeld symboliseert het beleid van de St. Anna Zorggroep in de komende jaren.

Waar zijn we goed in? Wat hebben we nodig om de kansen te grijpen? Waar richten wij ons op als zorggroep? De teksten van het beleidsplan zijn letterlijk in deze boom gehangen.

"We zitten vol plannen en ideeën hoe we ook de komende jaren kunnen werken aan zo goed mogelijke zorg en welzijn voor alle mensen in Geldrop, Eindhoven en omgeving. In deze regio is de St. Anna Zorggroep stevig geworteld." zegt Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur over het meerjarenbeleidsplan. "Met dit koersplan geven we richting, perspectief en inspiratie. We kijken er naar uit om deze plannen uit te voeren samen en in een sterk en steeds groeiend netwerk van (zorg)partners."

> U leest het meerjarenbeleidsplan hier

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Ananz 2018

Lees het kwaliteitsverslag Ananz 2018

Lees hier hoe Ananz invulling geeft aan het Addendum Langdurige Zorg Thuis met WLZ indicatie.

Jaarverslag 2017

De St. Anna Zorggroep heeft zich in 2017 met veel energie ingezet voor de zorg aan haar patiënten en cliënten. In het bestuursverslag over 2017, met de bijbehorende bijlages, doen we hier uitgebreid verslag van.
In het verslagjaar 2017 zijn de nodige inspanningen geleverd voor de voorgenomen fusie met het Catharina-ziekenhuis. Parallel hieraan is ervoor gekozen de eigen kracht verder te ontwikkelen. Het negatieve fusie-advies dat wij in december ontvingen, heeft ons verrast. Doordat we blijvend zijn uitgegaan van een sterk eigen profiel, hebben we mooie resultaten geboekt en hebben we een prima basis voor onze toekomt als zelfstandig algemeen ziekenhuis.

De jaarrekening laat een positief en solide beeld zien. De St. Anna Zorggroep voldoet ruimschoots aan de financiële eisen die door verschillende partijen aan ons worden gesteld. Het verslagjaar 2017 werd afgesloten met een positief resultaat van € 4,9 mln., dit is een stijging ten opzichte van verslagjaar 2016. Deze stijging is zowel toe te schrijven aan Ananz, als aan het St. Anna Ziekenhuis.

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 was een jaar met de nodige uitdagingen op verschillende vlakken, die we adequaat zijn aangegaan. We zijn een krachtige organisatie, met een duidelijk eigen profiel en een gezonde financiële positie. We sloten verslagjaar 2016 af met een positief resultaat van € 4,2 mln.

Jaarverslag 2015

De St. Anna Zorggroep sloot 2015 af met een positief financieel resultaat, mooie rapportcijfers van patiënten en cliënten en diverse innovatieve projecten door samenwerking met partners.