Hier vindt u de jaarverslagen van 2015 en 2016 en het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 van de St. Anna Zorggroep.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2019

‘Samen leven, uw gezondheid, ons Anna’, dat is het thema van het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 van de St. Anna Zorggroep. In dit meerjarenbeleidsplan leest u over onze ambitie, ons aanbod en de strategische doelstellingen die wij ons hebben gesteld.

Met het oog op de voorgenomen fusie en het voor de nieuwe fusieorganisatie opgestelde ondernemingsplan, vormt dit plan een korte update van het voorgaande meerjarenbeleidspan 2013-2015.

> U leest het meerjarenbeleidsplan hier.

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 was een jaar met de nodige uitdagingen op verschillende vlakken, die we adequaat zijn aangegaan. We zijn een krachtige organisatie, met een duidelijk eigen profiel en een gezonde financiële positie. We sloten verslagjaar 2016 af met een positief resultaat van € 4,2 mln.

Onze jaarverantwoording bestaat uit een aantal documenten, waaronder een bestuursverslag, een verslag corporate governance en een jaarrekening. Deze vindt u in de verschillende links hieronder.

Jaarverslag 2015

De St. Anna Zorggroep sloot 2015 af met een positief financieel resultaat, mooie rapportcijfers van patiënten en cliënten en diverse innovatieve projecten door samenwerking met partners.