Naar het nieuwsoverzicht

Werkgeluk St. Anna Zorggroep: Tweede meting werkgeluk en voortzetting rol Chief Happiness Officer

De St. Anna Zorggroep meet in november voor de tweede keer het werkgeluk van haar medewerkers. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor het effect van acties gericht op het vergroten van werkgeluk die het afgelopen jaar binnen de organisatie en de teams zijn ingezet. Daarnaast is, in verband met het vertrek van Paul Raaijmakers, een nieuwe Chief Happiness Officer (CHO) benoemd. Daniëlle van Vuuren neemt per 1 november 2019 het stokje van Paul over.

Energie goed richten

In het najaar 2018 introduceerde de St. Anna Zorggroep het begrip ‘Werkgeluk’. In samenwerking met EHERO (Erasmus Universiteit) startte een uniek driejarig onderzoek naar de factoren die werkgeluk binnen de St. Anna Zorggroep bepalen. Ook werd een CHO aangesteld: Paul Raaijmakers. Nu, een jaar later, wordt de meting herhaald. Wederom wordt gekeken hoe het met het werkgeluk binnen de St. Anna Zorggroep staat. Daarnaast wordt gekeken wat de activiteiten die naar aanleiding van de meting in 2018 (de o-meting) op organisatie, team en individueel niveau zijn ondernomen tot nu toe voor effect hebben gehad. Op die manier moet steeds duidelijker worden aan welke spreekwoordelijke knoppen je als organisatie, team of medewerkers kunt draaien om werkgeluk te vergroten.

CHO aanjager en uithangbord

Daarnaast is, in verband met het vertrek van Paul Raaijmakers, een nieuwe CHO benoemd. Daniëlle van Vuuren neemt per 1 november 2019 het stokje van Paul over. Het afgelopen jaar heeft de organisatie kennis kunnen maken met het thema werkgeluk en is ervaring opgedaan over hoe je werkgeluk kunt vergroten. De zorggroep wil deze kennis en ervaring verdiepen en streeft er naar dat zoveel mogelijk medewerkers zich fijn voelen en lekker aan het werk zijn. Dit vraagt om blijvende aandacht voor het thema. Niet alleen in de vorm van onderzoek, maar juist ook in acties, kennisdelen en communicatie. Daniëlle van Vuuren zal dit als opvolger van Paul Raaijmakers blijven aanjagen en een lans blijven breken voor het belang van dit thema. Dit doet zij samen met een organisatiebrede focusgroep en een groep enthousiaste werkgelukambassadeurs.