Naar het nieuwsoverzicht

Resultaten onderzoek cliënttevredenheid Ananz

In oktober en november 2018 heeft Ananz onderzoek gedaan naar de ervaren tevredenheid van cliënten én vertegenwoordigers met haar zorg- en dienstverlening. Dit is gebeurd o.b.v. de Consumer Quality Index (CQI) door een extern, onafhankelijk bureau (Facit), welke ook in 2015 dit onderzoek voor Ananz uitvoerde. Het onderzoek vond plaats onder diverse doelgroepen binnen Ananz (Somatiek, PG, Thuiszorg, Dagactiviteiten).

Heeft u meegedaan aan dit onderzoek, dan willen wij u hartelijk danken!

Resultaten

Inmiddels zijn de resultaten bekend. Wellicht heeft u op uw locatie/afdeling al specifieke rapportcijfers zien hangen.

Algemeen genomen presteert Ananz op alle doelgroepen zoals gemiddeld verwacht mag worden van een VVT-instelling. Een mooie prestatie!

Opvallend goede punten, vooral kijkend naar de grootste doelgroepen (PG en Somatiek), zijn:

  • Op PG scoort Ananz over het algemeen beter dan de eigen uitkomst in 2015 én het huidige Facit gemiddelde (externe benchmark van het onderzoeksbureau o.b.v. andere VVT organisaties die de CQ hebben afgenomen). De rapportcijfers voor zorgorganisatie en medewerkers laten hetzelfde beeld zien.
  • De PG afdelingen scoren gezamenlijk significant beter op de indicator “Beschikbaarheid personeel” t.o.v. 2015 en ook significant beter dan het huidige Facit gemiddelde (externe benchmark). Er zijn wel locatie-verschillen waarneembaar. In tijden van arbeidsmarkt krapte zijn we extra blij met dit resultaat.
  • Zowel op PG als Somatiek scoort Ananz zoals gemiddeld verwacht mag worden op alle indicatoren die nauw verband houden met persoonsgerichte zorg (indicatoren: inspraak, bejegening) en zinvolle dagbesteding. In onderstaande tabel staat het percentage respondenten met een positieve ervaring.

Indicator

PG totaal

Somatiek totaal

Inspraak

91% positief

86% positief

Bejegening

84% positief

89% positief

Zinvolle dag

80% positief

95% positief

  • De mate waarin mantelzorgers betrokken worden en er steun en aandacht voor hen is, wordt beter geëvalueerd dan in 2015, zowel door vertegenwoordigers als bewoners.

Op basis van de specifieke resultaten per doelgroep/locatie zijn uiteraard ook aandachtspunten zichtbaar. Op basis hiervan zijn verbeteracties geformuleerd door de teamleiders. 

Het gehele verbeterplan is 5 februari 2019. gepresenteerd en geaccordeerd door de Centrale Cliëntenraad van Ananz. Eind Q2 zal de voortgang op dit plan aan de Centrale Cliëntenraad gerapporteerd worden.

Cliëntraadpleging is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg: jaarlijks dient een meting gedaan te worden. Ananz bekijkt momenteel samen met de Centrale Cliëntenraad hoe en wanneer zij de meting in 2019 gaat uitvoeren.

Ananz

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.