Naar het nieuwsoverzicht

Ondertekening convenant plannen verpleeghuiszorg

Maandagavond 17 december ondertekenden een groot deel van de leden van het VVT Platform Zuidoost-Brabant, samen met CZ Zorgkantoor regio Zuidoost-Brabant een convenant. Dit convenant is bedoeld voor de inzet van het regionaal ontwikkelbudget voor de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat goede verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden.

In openheid en vertrouwen hebben de bestuurders van de betrokken VVT instellingen, inclusief woonzorgcentra Ananz, afgesproken belangrijke regionale situaties op te pakken en kracht bij te zetten. Er bestaat een grote bereidheid om mét elkaar en van elkaar te leren.

In het komend jaar worden de volgende zes ontwikkelplannen geïmplementeerd:

  • Bredere inzet van proactieve ouderenzorg
  • Crisiszorg
  • Hoog complexe intensieve somatische zorg (zorg bij chronische lichamelijke ziektes, zoals Parkinson, een chronische longziekte of een beroerte)
  • Regionale zorg innovatie platform
  • Langer veilig thuis
  • Voorliggend veld*

Met elkaar hebben we de meest urgente thema’s en knelpunten in onze regio bepaald. Hiervoor werken we de komende maanden de zes ontwikkelplannen uit. Dit moet leiden tot oplossingen van de knelpunten voor de inwoners in onze regio.

* Met voorliggend veld wordt het georganiseerde ondersteunende aanbod in de gemeente Geldrop-Mierlo verstaan dat vrij toegankelijk is. Daar bedoelen we dan mee dat er geen indicatie of besluit van de gemeente of huisarts nodig is om gebruik te kunnen maken van die ondersteuning. Daar valt ook de ondersteuning onder die we met elkaar als inwoners en als vrijwilligers organiseren en daar waar nodig aanvullen met ondersteuning door professionals.