Naar het nieuwsoverzicht

ELV-bedden hoog complex

Voor ouderen met gezondheidsproblemen die geen ziekenhuisbed nodig hebben, heeft de St. Anna Zorgroep ELV-bedden hoog complex: Eerstelijns Verblijf hoog complex.

Deze bedden zijn bedoeld voor ouderen met gezondheidsproblemen die: 

  • niet in een ziekenhuis opgenomen hoeven te worden 
  • na hun ziekenhuisopname nog niet kunnen starten met hun revalidatietraject, maar  ook nog niet naar huis kunnen

De ELV-bedden staan in het St. Anna Ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde van woonzorgorganisatie Ananz is verantwoordelijk en voert de regie. Naast deze specialist is nog één behandelaar betrokken; meestal is dit een fysiotherapeut of een ergotherapeut.

Het dagelijkse leven speelt zich af in de grote woonkamer waar patiënten bezoek kunnen ontvangen, waar ze alle maaltijden gebruiken en waar ze hun behandelaar ontmoeten. We zijn ervan overtuigd dat mensen het beste herstellen in een huiselijke omgeving in plaats van in een ziekenhuisbed.

Criteria

  • Om in aanmerking te komen voor een ELV-bed, heeft de patiënt zicht op herstel op korte termijn.
  • Aanvraag voor plaatsing verloopt via het ziekenhuis of de huisarts.
  • De huisarts en eventueel de Thuiszorg zijn nauw betrokken en maken afspraken over de terugkeer naar huis, zodat de zorg doorgaat.

Waarom heeft het St. Anna Ziekenhuis ELV-bedden?

Het St. Anna Ziekenhuis en Ananz behoren tot de St. Anna Zorggroep. De aanwezigheid van ELV-bedden is een voorbeeld van de vanzelfsprekende samenwerking tussen de organisaties. De specialist ouderenzorg van Ananz houdt de regie en het ziekenhuis biedt de expertise om zorg te leveren. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten snel naar huis kunnen of naar een revalidatiecentrum gaan om daar de juiste zorg krijgen. Op die manier worden ook de ziekenhuisbedden niet onnodig gebruikt. De St. Anna Zorggroep vormt een vanzelfsprekende schakel tussen de eerste en tweedelijnszorg.

Beschikbaarheid bedden

Kijk voor de beschikbaarheid van de ELV-bedden in de regio op www.verblijfmetzorg.nl/