Naar het nieuwsoverzicht

Algemene Voorwaarden aangepast

Onlangs zijn op landelijk niveau de Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) aangepast. In deze leveringsvoorwaarden zijn afspraken vastgelegd over de rechten van cliënten en de rechten en plichten van Ananz. Ze regelen de randvoorwaarden rond de zorgovereenkomst die Ananz met de cliënt afsluit. De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door koepelorganisaties Actiz en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

De belangrijkste aanleiding voor het aanpassen van de Algemene Voorwaarden is de invoering van de nieuwe privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) per 25 mei 2018, die geldig is voor de gehele EU.

Begin oktober heeft Ananz aan alle cliënten die in zorg bij Ananz zijn, een brief gestuurd met de vernieuwde Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op hun zorgovereenkomst. Voor deze cliënten zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden met terugwerkende kracht geldig vanaf 25 mei 2018.
Nieuwe cliënten ontvangen per 1 oktober 2018 de nieuwe Algemene Voorwaarden standaard bij hun zorgovereenkomst.

Meer informatie over de Algemene Voorwaarden in de zorgovereenkomsten
Meer algemene informatie over de Algemene Voorwaarden VVT vindt u in de publieksfolder

 

Cliënten PG met BOPZ 

Voor cliënten die met psychogeriatrische problematiek (PG) en met een BOPZ zijn opgenomen is de bijzondere module BOPZ, per 1 oktober 2018 komen te vervallen. Reden voor het vervallen van deze module is volgens Actiz dat met een cliënt PG die op basis van een artikel 60 procedure (geen bereidheid, geen bezwaar) of een rechterlijke machtiging (gedwongen opname) wordt opgenomen, vanuit juridisch perspectief geen zorgovereenkomst kan worden aangegaan. Hierdoor hebben de algemene voorwaarden, juridisch bezien, dan ook geen rechtsgeldigheid.

Ananz heeft besloten om met vertegenwoordigers van BOPZ-cliënten een zorgovereenkomst te blijven aangaan. Dit om te kunnen blijven voldoen aan controles door externe partijen (zoals het Zorgkantoor) én om (praktische) algemene afspraken met elkaar vast te kunnen leggen (zoals start- en einddata van zorg). Ook andere zorgorganisaties kiezen voor deze weg.

De rechtspositie van de BOPZ-cliënt is geregeld in de WGBO (goede zorg, behandel-/zorgplan, informatierecht), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wkkgz, Normen van kwaliteitskader verpleeghuiszorg, Klachtenregeling BOPZ, AVG en beleidsregels van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en Zorginstituut Nederland (ZiNL).

Ananz

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • de integratie van sociale media
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.