St. Anna Logo

Vrijwilligerswerk is een belangrijk en essentieel onderdeel van Anna Ouderenzorg. De ruim 400 vrijwilligers geven persoonlijke aandacht en zorg, daarmee leveren zij een bijdrage aan een kwalitatief goed leven van de cliënten. Ze zorgen voor een warm thuisgevoel bij Anna Ouderenzorg. Alleen met de bijdrage van al deze mensen, kunnen wij het huidige niveau van zorg- en dienstverlening handhaven. Zowel mensen met, als zonder een gerichte opleiding, kunnen vrijwilliger worden binnen een woonzorgcentrum van Anna Ouderenzorg.

Het is mogelijk om op verschillende manieren een bijdrage te leveren. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van de mogelijkheden.

 • Ondersteunen bij allerlei activiteiten, zoals kienen, een artiest, bonte avonden, bloemschikken, schilderen, muziek maken, zingen, kaarten, rolstoeldansen.
 • Bezoeken van een cliënt.
 • Begeleiden van bewoners naar o.a. het ziekenhuis.
 • Koffie en thee verzorgen in recreatiezaal of restaurant.
 • Meehelpen in het hospice bij zorgmomenten, bij het koken, bij huishoudelijk werk of werken als gastvrouw in het hospice.
 • Chauffeurswerk.
 • Onderhouden van de tuin, volière, aquarium etc..
 • Sfeer en huiselijkheid scheppen in stille uren.
 • Ondersteunen bij huishoudelijke activiteiten, zoals boodschappen doen, koken en afwassen.

Verwachtingen

Vrijwilligerswerk komt nooit in de plaats van betaald werk, dat door opgeleide medewerkers wordt verricht. Wel vormt het een bijzonder waardevolle aanvulling daarop. Daarom hebben wij de volgende verwachtingen van onze (potentiële) vrijwilligers:

 • Motivatie en enthousiasme.
 • Een minimale leeftijd van 18 jaar (in verband met verzekering).
 • Het goed kunnen omgaan met ouderen.
 • De eigen problemen thuis kunnen laten.
 • De normen en waarden van cliënten respecteren.
 • De bereidheid deel te nemen aan eventuele cursussen en bijeenkomsten.
 • De medische geschiktheid om afgesproken werkzaamheden te verrichten.
 • De bereidheid tot samenwerking en overleg.
 • Sociaal vaardig zijn en de Nederlandse taal spreken.

Nieuwe vrijwilligers zijn bij Anna Ouderenzorg altijd welkom. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator welzijn. Tevens kunt u terecht op de website van Zorg Voor Elkaar.

Contactgegevens

Veroni Haans, coördinator vrijwilligers
Grote Bos 8
5666 AZ Geldrop
088 - 567 77 13
v.haans@st-anna.nl