St. Anna Logo

Een warm welkom en een thuisgevoel, dat is wat we onze cliënten willen bieden. U bent als mantelzorger bij ons betrokken, daarom vinden we het belangrijk dat ook ú zich bij ons thuis voelt. Graag lichten we ons beleid rondom mantelzorg toe en nodigen we u van harte uit de zorg en het welzijn van uw naaste vorm te geven.

Wat is mantelzorg?

U hoort en leest veel over mantelzorg, maar wat verstaan we daaronder? Iemand is een mantelzorger als hij of zij langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Wij noemen dit uw ‘naaste’.

Elkaar aanvullen

In onze ogen is iedere cliënt uniek en heeft hij of zij een eigen levensstijl en -verhaal. We vinden het belangrijk dat onze zorg aansluit op wat onze cliënten gewend zijn. Dat we aandacht hebben voor dat wat voor hen waardevol is. U bent hiervoor een belangrijke bron. Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat uw naaste zich veilig en vertrouwd voelt. We vinden het belangrijk dat mantelzorgers ruimte krijgen en houden in de zorg en de dagelijkse omgeving van hun naasten. Uiteraard binnen ieders wensen en mogelijkheden. We geloven dat als we samen zorgen voor het welzijn van onze cliënten, de kwaliteit van leven voor hen toeneemt. Met ons mantelzorgbeleid willen we ervoor zorgen dat mantelzorg en professionele zorg elkaar kunnen blijven aanvullen.

Samen het gesprek aangaan

Graag nodigen we u uit na te denken wat u wilt doen en wat voor u mogelijk is in de zorg of het welzijn van uw naaste. We willen dat u zich prettig en betrokken voelt bij de zorg, het welzijn, de (dagelijkse) activiteiten en omgeving. Als het voor u niet duidelijk is wat kan en mag binnen Anna Ouderenzorg, stel dan gerust uw vragen aan onze medewerkers.

Als we u en uw naaste wat beter hebben leren kennen, spreken we samen af hoe we de zorg het best kunnen organiseren. Hierbij geldt vanzelfsprekend, dat wij verantwoordelijk zijn voor de professionele zorg, passend binnen de indicatie van uw naaste. In een Zorgleefplan leggen we alle afspraken vast over wie wat doet. Zo weten de medewerkers wat familieleden of mantelzorgers doen en andersom.

Terugkerend gesprek

Wensen en behoeften kunnen na verloop van tijd veranderen. Daarom blijven we in gesprek met elkaar. Als uw naaste bij ons komt wonen, dan maakt de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) een afspraak met u vóór het eerste overleg met arts, verzorging en betrokken professionals. Dit heet het multidisciplinair overleg (MDO). We kijken dan naar de wensen en behoeften van uw naaste op verschillende vlakken: medisch, zorg, sociaal en de omgeving. U en uw naaste zijn hierbij van harte welkom. We spreken waar mogelijk mét onze cliënten en niet over.

Samen leven en wonen

De veranderde wet- en regelgeving doet een beroep op uw en onze creativiteit. We proberen om alles wat voor onze cliënten waardevol en belangrijk is in het dagelijks leven door te zetten. We hebben vrijwilligers, familie en mantelzorgers nodig naast onze professionals. Samen maken we het leven en wonen binnen de locaties zo huiselijk, geborgen en vertrouwd mogelijk.