St. Anna Logo

Woonzorgcentrum Heide is in 2023 nieuw gebouwd op het terrein van de Grote Bos in Geldrop. Hier kunnen 84 bewoners terecht voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg. Het gebouw is modern, duurzaam en ingericht met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van domotica. Er is veel wooncomfort, met ruime, lichte kamers. We gaan daar wonen en werken met leefsferen, waarbij gekeken wordt wat het beste past bij iedere individuele bewoner. Er is een fijne, grote binnentuin. In dagbesteding Groote Heide kunt u terecht voor gezellige activiteiten.

Huiskamers met appartementen

In Heide zijn zes woongroepen voor mensen met dementie. De zes woongroepen hebben ieder een  huiskamer met 14 appartementen. De huiskamers zijn kleinschalig en gezellig, met een ruime keuken waar gekookt wordt. We wonen en werken met leefsferen, waarbij gekeken wordt wat het beste past bij iedere individuele bewoner.

Activiteiten

In Heide werken activiteitenbegeleiders en welzijnsmedewerkers die samen ervoor zorgen dat alle bewoners kunnen deelnemen aan diverse activiteiten, passend bij de leefsferen.

Dagbesteding Groote Heide

Dagbesteding Groote Heide is voor cliënten die nog thuis wonen, maar graag een dagje onder de mensen zijn. De Groote Heide ligt op de begane grond van Heide en heeft een aangrenzende tuin. In de grote ruimte met keuken worden samen activiteiten gedaan. Wanneer nodig kunnen cliënten tussendoor gebruikmaken van de rustkamer.

Sociotherapeutische leefsferen

In Heide wonen en werken we met zogenaamde sociotherapeutische leefsferen. Een leefsfeer is in de praktijk een huiskamer binnen een afdeling. Deze huiskamer wordt zó ingericht dat er zoveel mogelijk tegemoetgekomen wordt aan de behoeften van een bepaalde groep cliënten als het gaat om prikkeldosering, sociale contacten, geborgenheid, etc.

De slaapkamer en de gangen op de afdeling zijn in principe ‘neutraal’. Dit geldt ook voor de activiteitenbegeleiding en behandelingen die buiten de leefsfeer/ huiskamer plaatsvinden.

Maar als er activiteiten binnen de fysieke ruimte van de leefsfeer/ huiskamer zijn, gebeuren die op een manier die past bij de werkwijze van de betreffende leefsfeer.

Voordelen van leefsferen

Bewoners leven samen met gelijkgestemden. Hierdoor is er meer welbevinden en minder onbegrepen gedrag. Voor zowel medewerkers als mantelzorgers en vrijwilligers is op basis van de huiskamer al duidelijk welke basisbenadering er nodig is. De fysieke omgeving wordt aangepast aan de behoeften van de bewoners, zoals: kleine zitgroepen, veel/weinig prikkels, etc.

In Heide hebben we drie leefsferen: structurerend, stimulerend en beschermend

Structurerend
De structurerende leefsfeer is gericht op bewoners die baat hebben bij een dagstructuur en een individuele benaderingswijze.

De dagelijkse activiteiten zoals opstaan en eten hebben een structurerend karakter, wat de voorspelbaarheid en het gevoel van veiligheid bevordert. Binnen de geboden dagstructuur, die per persoon verschillend ingevuld kan worden, wordt de bewoner zoveel mogelijk in staat gesteld om zijn eigen gang te gaan.

Vaak heeft de bewoner moeite met de verwerking van prikkels en raakt hij daardoor relatief snel overprikkeld. De bewoner heeft de ander nodig om een balans te vinden tussen prikkels en rust.

Stimulerend
In de stimulerende leefsfeer staat het samen met anderen centraal. Cliënten hebben houvast en plezier aan het groepsgebeuren door op actieve wijze deel te nemen aan activiteiten, of door deze meer passief mee te beleven.

De sociale gerichtheid is vaak in het vroegere leven al een belagrijke eigenschap geweest.

Mensen die hier verblijven vinden het leuk, of hebben er baat bij, om dingen (gedeeltelijk) zelf te doen, bijvoorbeeld helpen bij huishoudelijke activiteiten of eten koken.

Mensen in deze leefsfeer zijn over het algemeen goed in staat om prikkels te hanteren, floreren hier vaak zelfs bij. Zij gaan bijvoorbeeld nog graag naar drukkere activiteiten (ook buiten de afdeling).

Beschermend
In de beschermende leefsfeer staan warmte, veiligheid, nabijheid en geborgenheid centraal. Deze behoefte kan passen bij een latere fase in het dementieproces, maar ook bij personen die vanwege hun dementie of vanuit het vroegere leven te maken hebben met gevoelens van spanning en angst.

Het doel is om falen en de confrontatie met onvermogen zoveel mogelijk te voorkomen.

Het activiteitenaanbod is veelal in een kleine groep/ individueel. Het kan hierbij gaan om actieve deelname of passief meebeleven.