St. Anna Logo

Anna Ouderenzorg besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en kwaliteitsbewaking. Dit doen wij bijvoorbeeld door het geven van scholing aan onze medewerkers en het meten van hun tevredenheid, het meten van ervaringen van cliënten met Anna Ouderenzorg, het toepassen van IGZ-richtlijnen en wet- en regelgeving, maar ook door het gebruik van een kwaliteitssysteem. Anna Ouderenzorg is in het bezit van het landelijk kwaliteitskeurmerk HKZ.

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (sinds januari 2017) beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Anna Ouderenzorg voldoet al grotendeels aan het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dit leest u hier

Naast bovenstaande zijn we ook lid van branchevereniging ActiZ en voeren we (kwaliteits)projecten uit.