St. Anna Logo

Tevreden cliënten en mantelzorgers zijn voor ons erg belangrijk. Via ZorgkaartNederland kunnen cliënten en mantelzorgers de zorg- en dienstverlening van Anna Ouderenzorg waarderen. Ook laten wij deze tevredenheid eens per twee jaar regelmatig door een extern bureau onderzoeken. Dit bureau, Facit, gebruikt hiervoor een standaard onderzoeksopzet: de Consumer Quality Index. Hierdoor kunnen we onze uitkomsten goed vergelijken met die van andere zorgorganisaties.

In september 2015 heeft onderzoeksbureau Facit het cliënttevredenheidsonderzoek binnen Anna Ouderenzorg uitgevoerd.

Respons

In de tabellen hieronder ziet u de respons van de verschillende deel-onderzoeken. We zijn hier erg tevreden mee, want hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de resultaten van deze raadpleging zijn.

Respons cliëntenraadpleging 2015 

 

 Somatiek 

PG

 

Zorg Thuis en 

dagbesteding 

Anna Ouderenzorg gemiddeld     65,4 %      76,8 %     67,6 %
Landelijk gemiddeld     80,1 %     77,3 %     68,0 %

 

Respons cliëntenraadpleging 2015 

 
Dagactiviteiten vertegenwoordigers     87,5 %
Dagactiviteiten cliënten     93,8 % 

  

Rapportcijfer zorgverleners 2015   
Somatiek    7,9 
PG (vertegenwoordigers)    7,9
Zorg Thuis     8,0
Dagactiviteiten (vertegenwoordigers)    8,8
Dagactiviteiten cliënten    8,2
Gemiddeld rapportcijfer zorgverleners van Anna Ouderenzorg    8,2

 

 Rapportcijfer zorgorganisatie 2015  
 Somatiek     8,1
 PG (vertegenwoordigers)     7,8
 Zorg Thuis     7,7
 Gemiddeld rapportcijfer voor Anna Ouderenzorg als zorgorganisatie     7,9 

 

Resultaten

De resultaten van deze cliëntenraadpleging wijken niet veel af van de resultaten van de vorige uit 2013. Ook is onze score ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Wij scoren het hoogst op de thema's:

  • Ervaringen met privacy: Kan de cliënt zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken?
  • Ervaren met inrichting: Kan de cliënt zelf bepalen hoe hij/zij de eigen kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, etc.)

Onze verbeteracties zijn op de thema's:

  • Ervaringen met schoonmaken: Wordt de woonruimte goed schoongehouden? (woon-/ slaapkamer, toilet en douche/badkamer)
  • Ervaren beschikbaarheid personeel: Is er genoeg personeel in huis?
  • Ervaringen met maaltijden: sfeer: Is de sfeer tijdens het eten goed?
  • Zinvolle dag: Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? Organiseert het huis genoeg activiteiten? Sluiten de activiteiten genoeg aan bij de cliënt?

De uitkomsten van de cliëntenraadpleging 2015 zijn voor ons een bevestiging: ze sluiten aan bij de ontwikkelpunten uit ons reeds opgestelde beleid 2016/2017. Daarnaast willen we wat goed gaat vooral behouden.

 

ZorgkaartNederland

Sinds juli 2016 stimuleert Anna Ouderenzorg cliënten en mantelzorgers actief om waarderingen achter te laten op ZorgkaartNederland. Op de website van Anna Ouderenzorg staat een link naar ZorgkaartNederland zodat gemakkelijk waarderingen geplaatst kunnen worden. Aan cliënten/mantelzorgers wordt gevraagd ervaringen te delen op ZorgkaartNederland. Anna Ouderenzorg reageert actief op iedere geplaatste waardering op ZorgkaartNederland: bij een positieve waardering een bedankje, bij een minder positieve waardering wordt een gesprek aangeboden indien de melder van de waardering dit wenst. Op deze manier wil Anna Ouderenzorg leren van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen.