Liveblog

Gezien de opmars van de Britse variant van het coronavirus heeft Ananz besloten het beleid met betrekking tot het gebruik van mondkapjes aan te passen. Dit om u en onze medewerkers extra goed te beschermen tegen deze, nog besmettelijkere, variant.

Met ingang van vrijdag 26 februari krijgen alle bezoekers van Ananz daarom een chirurgisch mondneusmasker bij binnenkomst. U dient dit chirurgisch mondneusmasker gedurende uw hele bezoek aan Ananz te dragen. Dus ook in de kamer van de bewoner. Uw eigen mondkapje moet u bij binnenkomst dus vervangen door het exemplaar dat u van ons ontvangt. Een chirurgisch mondneusmasker biedt namelijk betere bescherming tegen de Britse variant van het coronavirus.

Helaas hebben we met de sluiting van De Zwaan bij Akert de verspreiding van het coronavirus niet kunnen tegenhouden.

Ook op de overige afdelingen waar mensen met lichamelijke problemen wonen, zijn nu bewoners besmet met het coronavirus. 

We maken ons zorgen over de snelheid van het aantal besmettingen. Daarnaast willen we de risico’s op verspreiding van het coronavirus maximaal beperken. Helaas betekent dit dat we het hele gebouw Akert gesloten hebben voor bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. 

We hopen dat de ‘geen-bezoek-regeling’ bij Akert zo kort mogelijk duurt. 

Helaas hebben we met het sluiten van 1 huiskamer niet kunnen voorkomen dat het virus zich over de andere huiskamers van De Zwaan verspreid heeft. Om de kans op verspreiding binnen de andere afdelingen van Akert te verkleinen is de hele afdeling De Zwaan per direct gesloten voor bezoek.

Afdeling De Zwaan is een zogenaamde cohortafdeling geworden waar mensen met corona verzorgd worden. Op de afdeling kunnen bewoners blijven rondlopen. Medewerkers dragen beschermende materialen: schort, handschoenen, chirurgisch mondneusmasker en spatbril.

De bewoners mogen voorlopig geen bezoek ontvangen (voor tenminste 14 dagen), tenzij de arts anders beslist. 

Meer lezen

Na een lange periode zonder besmettingen zijn er bij Akert, op de afdeling waar mensen met dementie wonen, helaas meerdere bewoners besmet met het coronavirus. 

Er zijn zorgen over de snelheid van de besmettingen. Daarom is de betreffende huiskamer afgesloten van de rest van de afdeling. Dit noemen we een cohort. 

De bewoners mogen voorlopig geen bezoek ontvangen (voor tenminste 14 dagen), tenzij de arts anders beslist. 

Er zijn maatregelen genomen om bewoners goed te kunnen verzorgen, medewerkers voldoende te beschermen en verspreiding naar andere afdelingen te voorkomen.

 

 

De avondklok is verlengd tot en met 2 maart. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Komt u op bezoek bij een bewoner van Ananz? Dan verzoeken we u om ruim voor de avondklok ingaat Ananz te verlaten. Dank voor uw medewerking. 

Vandaag zijn de bewoners van Heuvel en Berk gevaccineerd tegen het coronavirus. Morgen, vrijdag 29 januari, zijn de bewoners van Akert en Nicasius in Heeze aan de beurt. 

Vanaf zaterdag 23 januari geldt er in ons land een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

We verzoeken bezoekers om ruim voor de avondklok ingaat Ananz te verlaten. 

Vanmiddag hebben demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een aantal extra coronamaatregelen aangekondigd. Mogelijk komt er een avondklok, daarover wordt later meer bekendgemaakt. Wat al wel zeker is en per direct in gaat, is dat het aantal bezoekers thuis wordt teruggebracht van 2 naar 1. Dat geldt dus ook voor de bezoekregeling van Ananz. Elke bewoner of cliënt mag per dag 1 bezoeker van 13 jaar en ouder ontvangen. Daarnaast is per dag maximaal 1 kind tot 13 jaar welkom.

Een aantal landelijke maatregelen die premier Rutte in zijn toespraak heeft aangekondigd gelden ook voor Ananz: 

Bezoekregeling

 • Elke bewoner/cliënt mag per dag 2 bezoekers ontvangen. Dit is inclusief kinderen. De bezoekers mogen apart komen, of tegelijkertijd.
 • Op 24, 25 en 26 december mogen bewoners/cliënten 3 bezoekers ontvangen. Inclusief kinderen. Met kerstmis geldt: maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd, anders is er onvoldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. Dus als bewoner/cliënt met hun bezoeker naar buiten gaat, mogen er geen extra personen meelopen.

Kapper / contactberoepen

 • De kappers bij Ananz zijn gesloten.
 • Een afspraak met een pedicure of tandarts is alleen mogelijk als het medisch noodzakelijk is.

Wat gaat gewoon door

 • Een MDO. Daar mag 1 mantelzorger bij aanwezig zijn.
 • Groepsactiviteiten binnen.
 • Therapieën (individueel en in groepsverband).
 • De dagbehandeling en dagbesteding.

Deze maatregelen gelden tot en met 19 januari. 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor het welzijn van onze bewoners en cliënten. Omdat het aantal besmettingen onder de bewoners afneemt, zijn vanaf vandaag de vrijwilligers weer welkom.

Uiteraard moeten zij zich ook goed aan alle maatregelen houden. 

Berk 

De cohortafdeling bij Berk is opgeheven. De bewoners zijn na 14 dagen isolatie inmiddels 48 uur klachtenvrij. Bezoek is weer mogelijk (3 personen per dag, maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd) 

 

Nicasius PG 

De huidige cohortafdeling is opgeheven. De bewoners zijn na 14 dagen isolatie inmiddels 48 uur klachtenvrij. Bezoek is weer mogelijk (3 personen per dag, maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd) 

Helaas is bij een andere huiskamer een cohort ingesteld omdat daar meerdere bewoners zijn die besmet zijn geraakt. De afdeling is afgeschermd van de overige huiskamers. Bewoners kunnen er vrij rondlopen. Medewerkers dragen beschermingsmaterialen. Bezoek is niet mogelijk, tenzij de situatie daar om vraagt. Dit beslist de arts. 

Wilt u op bezoek komen bij Nicasius PG? Neem dan vooraf contact op met de familie. 

Dinsdagavond hebben premier Rutte en minister Hugo de Jonge de verzwaarde maatregelen teruggedraaid. Dat betekent dat vanaf vandaag de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown weer gelden:

 • Elke bewoner mag per dag 3 bezoekers ontvangen. Dit is inclusief kinderen. Bij Ananz geldt dat er maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd mogen zijn, zodat er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Gaan bewoner en bezoeker naar buiten? Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn.
 • Gaat een bewoner mee op bezoek thuis? Dat mogen er 'thuis' 3 bezoekers zijn.

Let op: bezoek bij een besmette bewoner of op een cohortafdeling is niet mogelijk, tenzij de situatie daar om vraagt. De arts beslist. 

 • De groepsactiviteiten binnen mogen weer doorgaan. Maximaal 30 personen die zitten op 1,5 meter.
 • Groepsactiviteiten buiten mogen weer doorgaan, maar met maximaal 4 personen. Zo mag er bijvoorbeeld buiten gewandeld worden met maximaal 4 personen: bijvoorbeeld met 2 bewoners en 2 begeleiders.

Bi de afdeling Leeuwerik op Heuvel is sprake van meerdere bewoners die besmet zijn met het coronavirus. Daar geldt een aangepast bezoekregeling: 

 • per bewoner is er per dag 1 bezoeker toegestaan die 1 uur mag blijven, op de kamer van de bewoner. 

Met deze aangepaste regeling hopen we het aantal besmettingen onder controle te krijgen. 

Bij de afdeling Leeuwerik van Heuvel is helaas een besmetting vastgesteld bij een bewoner. 

De bewoner wordt in het eigen appartement in isolatie verzorgd. Vanzelfsprekend volgen onze medewerkers het coronaprotocol om verdere besmettingen te voorkomen. 

Er is een aangepaste bezoekregeling. Wilt u op bezoek komen? Neem dan contact op met de familie.

Gelukkig zien we al enkele dagen geen toename van het aantal besmettingen onder de cliënten en bewoners. 

Daarom wordt de bezoekregeling die bij Berk, Nicasius PG en CHR gold, op vrijdag 13 november weer verruimd en hanteren we de landelijke richtlijnen.

Op alle afdelingen en locaties van Ananz geldt de volgende bezoekregeling: 

 • Per cliënt/bewoner is per dag binnen 1 bezoekmoment maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd welkom. Dit is inclusief kinderen. 
 • Cliënt/bewoner mogen samen met 1 bezoeker naar buiten, maar dag mag alleen met z'n tweeën. Dat is immers de maximale groepsgrootte. 

Let op: bezoek aan cliënten/bewoners die besmet zijn of die op een cohortafdeling verblijven, mogen geen bezoek ontvangen. Bezoek is alleen mogelijk bij uitzondering als de situatie daar om vraagt en na overleg met de arts. 

Wilt u op bezoek komen? Neem dan vooraf contact op met de familie. 

Vanaf maandag 9 november is het cohort bij Berk dat op 28 oktober is ingesteld weer opgeheven. 

Bezoek is welkom, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

Er geldt een aangepaste regeling: 

 • per dag, per bewoner is 1 bezoeker welkom.
 • Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner of voor een wandelingetje buiten (met z'n 2-en)
 • Bezoek is welkom tussen 14 en 20 uur en duurt maximaal 1 uur. 

Wilt u op bezoek komen? Overleg dan eerst met de familie. 

Bij Berk is nog een tweede cohort ingericht. Bezoek is niet mogelijk. 
Daarnaast is bezoek ook niet mogelijk als een bewoner besmet is met het coronavirus. 

 

 

Bij ons woonzorgcentrum Berk is een tweede cohortafdeling ingericht. In een cohortafdeling worden de bewoners verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. 

Bewoners van een cohortafdeling mogen minimaal 14 dagen geen bezoek ontvangen. 

Bewoners die niet besmet zijn mogen per dag 1 uur, 1 bezoeker ontvangen. Bezoek vindt plaats in de kamer van de bewoner of voor een wandelingetje buiten. De mogelijkheid om mensen te bezoeken is tussen 14.00 en 20.00 uur.

Wilt u op bezoek komen? Overleg dan vooraf met de familie.

 

Vanaf donderdag 5 november, 14 uur is er weer beperkt bezoek op de afdeling PG van Nicasius toegestaan. 

De bewoners die niet besmet zijn mogen per dag 1 bezoeker ontvangen die maximaal 1 uurtje blijft. 

Bezoek is welkom tussen 14 en 17 uur op de kamer van de bewoner of voor een wandelingetje buiten (met z'n 2-en)

Wilt u op bezoek komen? Stem dit dan af met de eerste contactpersoon / mantelzorger van de bewoner.  

Bij ons woonzorgcentrum Nicasius in Heeze op de afdeling waar mensen met dementie wonen, is er helaas sprake van een toename van het aantal besmettingen onder bewoners.
De veiligheid van onze bewoners en medewerkers staat voorop. Daarom heeft het crisisteam van Ananz besloten om de afdeling PG van Nicasius tijdelijk te sluiten voor bezoekers. Deze maatregel duurt tot en met dinsdag 3 november.
Met deze tijdelijke sluiting proberen we grip op de situatie te krijgen en hopen we dat het aantal besmettingen verminderd wordt.
Alle direct betrokkenen zijn woensdag 28 oktober geïnformeerd.

In verband met een toename van het aantal besmettingen, is binnen ons woonzorgcentrum Berk een cohortafdeling ingericht. In een cohortafdeling worden de bewoners verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. 

Het is belangrijk dat Berk zoveel mogelijk open blijft voor bezoekers. We willen immers niet meer terug naar de situatie in het voorjaar. Wel is het belangrijk dat er minder 'verkeer' van en naar Berk plaatsvindt. Daarom is de bezoekregeling aangepast. Deze aanpassing geldt alleen voor Berk: 

Bewoners die niet besmet zijn mogen voortaan per dag 1 uur, 1 bezoeker ontvangen. Bezoek vindt plaats in de kamer van de bewoner of voor een wandelingetje buiten. De mogelijkheid om mensen te bezoeken is tussen 14.00 en 20.00 uur.

Vanwege het toenemend aantal besmettingen bij onze locatie Berk, is Berk tot en met dinsdag gesloten voor bezoekers. De mantelzorgers zijn geïnformeerd. Onze andere locaties in Geldrop en Heeze blijven gewoon open voor bezoekers.

Een bewoner bij Berk is positief getest. De bewoner wordt geïsoleerd verzorgd. Bezoek aan Berk blijft mogelijk.

Bij Nicasius Heeze op de afdeling PG is een bewoner besmet met het coronavirus. De bewoner wordt donderdagochtend 22 oktober overgeplaatst naar een ander verpleeghuis voor cohortverpleging. Bezoek blijft mogelijk.

Na een lange coronavrije periode is er op 20 oktober helaas een besmetting vastgesteld bij een bewoner op locatie Berk. Het gaat om een bewoner met dementie die niet op de eigen kamer kan blijven. Daarom is de bewoner overgebracht naar een cohort-afdeling in een verpleeghuis in de regio. Bezoek blijft mogelijk.

Ananz en het coronavirus

Uw hulp blijft nodig om het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden. Houd u daarom aan onze richtlijnen en maatregelen: 

Draag het chirurgisch mondneusmasker dat voor u klaar ligt bij onze locatiesecretariaten

 • Bezoekers krijgen bij de secretariaten van onze locaties een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt. Draag het chirurgisch mondneusmasker gedurende uw hele bezoek aan Ananz. Dus ook op de kamer van de bewoner. Uw eigen mondkapje moet u bij binnenkomst dus vervangen door het exemplaar dat u van ons ontvangt. Een chirurgisch mondneusmasker biedt namelijk betere bescherming tegen de Britse variant van het coronavirus. Kijk hier voor meer informatie.
 • Voor bezoek in de avonduren geldt dat bezoekers binnen kunnen komen met hun eigen mondkapje en op de afdeling direct een chirurgisch mondneusmasker van ons krijgen.

Op bezoek

 • Elke bewoner of cliënt mag per dag 1 bezoeker van 13 jaar en ouder ontvangen.  Daarnaast is per dag maximaal 1 kind tot 13 jaar welkom.
 • U bezoekt de bewoner op de kamer / in het appartement of gaat samen naar buiten voor een wandelingetje. Bezoekers in De Vlinderhof (Akert) of in gasterij Bij de Boom (Heuvel) zijn niet toegestaan. 
 • Wilt u geen koffie of thee op de kamer of in het appartement van de cliënt/bewoner drinken? En ook niets eten? Anders moet u uw chirurgisch mondneusmasker afdoen.
 • U kunt helaas niet op bezoek komen als u last heeft van klachten als verkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts. Ook niet als u in de afgelopen 10 dagen in een gebied bent geweest met reisadvies oranje of rood. Of in de afgelopen 10 dagen in contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft. Blijf ook thuis als u positief getest bent, en in de tijd tussen het testen en de testuitslag. 

Mee naar buiten 

 • Bewoner en bezoeker mogen samen naar buiten. Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.

Activiteiten bij Ananz

 • De groepsactiviteiten die binnen plaatsvinden, zijn met maximaal 30 personen, terwijl iedereen zit en 1,5 meter afstand houd. 
 • 'Groeps'activiteiten buiten bestaan uit maximaal 2 personen.

Sluiting locatie Heuvel na 17.00 uur

 • Omdat Gasterij bij de Boom voorlopig gesloten is, is de hoofdingang van Heuvel na 17.00 uur gesloten. Bezoekers die na 17.00 uur een bezoekje willen brengen aan Heuvel worden verzocht aan te bellen bij de juiste afdeling. 

Algemene maatregelen

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Nies of hoest altijd in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. En gooi deze direct na gebruik weg.
 • Schud geen handen.
 • Verlaat Ananz (ruim) voor de avondklok.